Ο/Η Θανών/ούσα: Κυριατζής Σταμάτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚυριατζής Σταμάτιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Γιανελή
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 05 07 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως209
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚυριατζής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλειδοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ