Ο/Η Θανών/ούσα: Καλακόνα Χαδεμένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλακόνα Χαδεμένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτρατής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Γρυπάρη
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 05 07 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 08
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως208
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλακώνας Στρατής
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ