Ο/Η Θανών/ούσα: Σινιολάκη Σοφία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣινιολάκη Σοφία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαρασκευή Φραγκάκη
Ηλικία Θανόντος14 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 06 08 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως289
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣινιολάκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ