Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιφαντή Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιφαντή Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος86
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 05 01 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 02
Πατρίδα ΘανόντοςΡούμελη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Δημήτριος
Αριθμός Πράξεως201
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣάββας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΡούμελη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΑνιψιός