Ο/Η Θανών/ούσα: Χάλα Αγγερού

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧάλα Αγγερού
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΠεριπνευμονία;
Ημ/νία Θανάτου1877 04 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 28
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως196
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣπίνος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΑνιψιός