Ο/Η Θανών/ούσα: Τζόλα Κοκώνα Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζόλα Κοκώνα Σταμ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 04 21 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Σταμάτιος Τζόλας
Αριθμός Πράξεως185
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζιγκέλης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΑνιψιός