Ο/Η Θανών/ούσα: Γιαννιτζαριώτου Ζαχαρούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓιαννιτζαριώτου Ζαχαρούλα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 04 20 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 21
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Νικόλαος
Αριθμός Πράξεως183
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιαννιτζαριώτης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτηματίας
ΣυγγένειαΥιός