Ο/Η Θανών/ούσα: Νικολοπούλου Ακριβή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝικολοπούλου Ακριβή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1877 04 19 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 19
Πατρίδα ΘανόντοςΝαύπλιον
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως180
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛιβανός Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυμπέθερος