Ο/Η Θανών/ούσα: Παπά Ιωάννου Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπά Ιωάννου Εμμανουήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 04 18 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 19
Πατρίδα ΘανόντοςΣάμος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟψοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως179
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγαλόπουλος Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑργυραμοιβός
ΣυγγένειαΦίλος