Ο/Η Θανών/ούσα: Καζαντζάκης Απόστολος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαζαντζάκης Απόστολος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΠόνος
Ημ/νία Θανάτου1877 04 17 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟρειχαλκεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Καλλιόπη
Αριθμός Πράξεως176
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζικούρης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΑνιψιός