Ο/Η Θανών/ούσα: Οικονομόπουλος Παναγιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΟικονομόπουλος Παναγιώτης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠελαγία Ανταλή
Ηλικία Θανόντος03 ημ
ΑσθένειαΑρτιγέν.;
Ημ/νία Θανάτου1877 04 10 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως165
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΟικονομόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΑργος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΠατήρ