Ο/Η Θανών/ούσα: Χ."Ιωάννου Ιωάννης Ρωσ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ."Ιωάννου Ιωάννης Ρωσ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΠνευμονία;
Ημ/νία Θανάτου1877 04 08 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 08
Πατρίδα ΘανόντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαραγκός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μαριγώ Δημητρίου
Αριθμός Πράξεως158
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαντελάκης Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚαλάμαι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜάγειρος
ΣυγγένειαΣυγγενής