Ο/Η Θανών/ούσα: Κορινθίου Ταρσή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚορινθίου Ταρσή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 05 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 06
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[Ε] [Θ] Ιωάννης
Αριθμός Πράξεως285
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερδελής [Μπερδελής] Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΑνιψιός