Ο/Η Θανών/ούσα: Σαλούστρος Πάτροκλος Σταύρου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαλούστρος Πάτροκλος Σταύρου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος47
ΑσθένειαΦθίσις πνευμονική χρ.
Ημ/νία Θανάτου1898 11 26 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑλευροπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως560
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤορνάρης Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαθεκλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος