Ο/Η Θανών/ούσα: Ανουσόπουλος Αντώνιος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνουσόπουλος Αντώνιος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Σιγάλα
Ηλικία Θανόντος01 έτ 06 μην
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 11 20 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως550
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιγάλα Αννεζιώ Γ.
Ηλικία Δηλούντος56
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικ.
ΣυγγένειαΠρομήτωρ