Ο/Η Θανών/ούσα: Κοντζιά Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοντζιά Ελένη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 04 05 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 06
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Παναγιώτης
Αριθμός Πράξεως154
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπάς Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΦίλος