Ο/Η Θανών/ούσα: Ζερβουδάκης Ιωάννης Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖερβουδάκης Ιωάννης Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Κωστούλα
Ηλικία Θανόντος10 μην
ΑσθένειαΕντερίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1898 11 19 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως546
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖερβουδάκης Γεώργιος Ι.
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμποροϋπάλληλος
ΣυγγένειαΠατήρ