Ο/Η Θανών/ούσα: Φώτης Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦώτης Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική;
Ημ/νία Θανάτου1898 11 18 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως545
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)