Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρουλής Ιωάννης Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρουλής Ιωάννης Σταμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑνεπάρκεια μητρ. βαλβίδος
Ημ/νία Θανάτου1898 11 18 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως543
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστ.
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑεργος
Συγγένεια(μη ορισμένο)