Ο/Η Θανών/ούσα: Ερωδιανού [Ερωδιάδης, Ερωδιανός] Νικόλαος Χατζή Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕρωδιανού [Ερωδιάδης, Ερωδιανός] Νικόλαος Χατζή Μιχαήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧατζή Μιχαήλ
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΣύφιλις εγκεφάλου
Ημ/νία Θανάτου1898 11 12 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 13
Πατρίδα ΘανόντοςΚάσος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμποροπλοίαρχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως536
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμ.
Ηλικία Δηλούντος41
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)