Ο/Η Θανών/ούσα: Ευαγγελίου Βιολίτσα Αλεξ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελίου Βιολίτσα Αλεξ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 11 04 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως523
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλούδης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑμαξάς
ΣυγγένειαΓαμβρός