Ο/Η Θανών/ούσα: Ισαρη Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙσαρη Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 11 03 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως516
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)