Ο/Η Θανών/ούσα: Δίλερη Ελένη Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔίλερη Ελένη Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦωτεινή
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 04 02 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 04 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως150
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔρίβας Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΘείος