Ο/Η Θανών/ούσα: Αννη/ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑννη/ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείον
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 10 19 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως492
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)