Ο/Η Θανών/ούσα: Καραβανάκης Γεώργιος Ι.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαραβανάκης Γεώργιος Ι.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑνεπάρκεια αρτηριών
Ημ/νία Θανάτου1898 10 13 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚλητήρ δικαστικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως488
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒεκρής Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)