Ο/Η Θανών/ούσα: Κεραμιώτου Μαρία Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚεραμιώτου Μαρία Σταμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος48
ΑσθένειαΠυρετός ελώδης
Ημ/νία Θανάτου1898 10 10 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 10
Πατρίδα ΘανόντοςΝάξος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως484
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚεραμιώτης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΑνεψιός