Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτεινιάς Μιχαήλ Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτεινιάς Μιχαήλ Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη Φ. Χάλαρη
Ηλικία Θανόντος01 μην 15 ημ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 10 08 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως480
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦωτεινιάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ