Ο/Η Θανών/ούσα: Φραντζόζας Αριστείδης Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραντζόζας Αριστείδης Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος56
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 10 07 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαύτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως479
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαβερναράκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος