Ο/Η Θανών/ούσα: Πούλος Νικήτας Π.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠούλος Νικήτας Π.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝεφρίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου(μη ορισμένο)
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥποδηματοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως477
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠούλος Νικόλαος Π.
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠυροσβέστης δημοτικός
ΣυγγένειαΑδελφός