Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυρός Θεόδωρος Λεων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυρός Θεόδωρος Λεων.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛεωνίδας*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Λ. Φραγκουδάκη
Ηλικία Θανόντος10 μην
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1898 10 05 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως476
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦραγκουδάκης Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΘείος