Ο/Η Θανών/ούσα: Καρανικολάου Χριστίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρανικολάου Χριστίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Ισαρη
Ηλικία Θανόντος13 μην
ΑσθένειαΣυνεπεία ατροφίας
Ημ/νία Θανάτου1898 10 04 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 05 11μμ
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως475
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρανικολάου Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυποβαφεύς
ΣυγγένειαΠατήρ