Ο/Η Θανών/ούσα: Αντάσουρας Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντάσουρας Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Δαρζέντα
Ηλικία Θανόντος5
ΑσθένειαΦυματίωσις οστεώδης
Ημ/νία Θανάτου1898 10 05 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως474
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑντάσουρας Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΠατήρ