Ο/Η Θανών/ούσα: Καφούρος Αθανάσιος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαφούρος Αθανάσιος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Νικολαϊδου
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1898 10 04 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως473
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουκάτος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
Συγγένεια(μη ορισμένο)