Ο/Η Θανών/ούσα: Δελφή Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔελφή Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Κ. Τριανταφύλλου
Ηλικία Θανόντος02 μην 15 ημ
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 10 04 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως472
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔελφής Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ