Ο/Η Θανών/ούσα: Σπανακάκη Κορνηλία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣπανακάκη Κορνηλία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Μηλιάδου
Ηλικία Θανόντος01 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 10 04 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως471
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣπανακάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΖωγράφος
ΣυγγένειαΠατήρ