Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαζαφειρίου Σάββας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαζαφειρίου Σάββας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείον
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 10 02 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως470
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος87
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)