Ο/Η Θανών/ούσα: Ροδίτης Λουκάς

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡοδίτης Λουκάς
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείον
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΚατάρρους εντερικός
Ημ/νία Θανάτου1898 10 01 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΡάπτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως469
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος87
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)