Ο/Η Θανών/ούσα: Κουκής Ιωάννης Πέτρου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουκής Ιωάννης Πέτρου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠέτρος*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος67
ΑσθένειαΜαρασμός γεροντικός
Ημ/νία Θανάτου1898 10 01 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 10 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως468
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκομ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
Συγγένεια(μη ορισμένο)