Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυρός Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυρός Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜ.αρκος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλή Πρέκα
Ηλικία Θανόντος9 μην
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1898 09 30 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως467
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑργυρός Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος58
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ