Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτεινιάς Φίλιππος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτεινιάς Φίλιππος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη Χάλαρη
Ηλικία Θανόντος45 ημ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 09 29 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως466
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦωτεινιάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ