Ο/Η Θανών/ούσα: Λιγνού Αθηνά Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιγνού Αθηνά Γ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος23
ΑσθένειαΣηψαιμία επιλόχιος
Ημ/νία Θανάτου1898 09 29 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ*
Αριθμός Πράξεως465
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛιγνός Γεώργιος Δημ.
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟνηλάτης
ΣυγγένειαΣύζυγος