Ο/Η Θανών/ούσα: Σιμιανάκη Ανίκα Κων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιμιανάκη Ανίκα Κων.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Ροκαπούλα
Ηλικία Θανόντος12
ΑσθένειαΜηνιγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 09 28 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 29
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως464
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣυμιανάκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ