Ο/Η Θανών/ούσα: Χατζημήτρος Κωνσταντίνος Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧατζημήτρος Κωνσταντίνος Δ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 09 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 28
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΣιδηρουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως463
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)