Ο/Η Θανών/ούσα: Περγάμαλη Μαρία Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠεργάμαλη Μαρία Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Σταμάρα;
Ηλικία Θανόντος16
ΑσθένειαΦυματίωσις εντέρων
Ημ/νία Θανάτου1898 09 27 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως462
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)