Ο/Η Θανών/ούσα: Μιχέλης Νικόλαος Κων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜιχέλης Νικόλαος Κων.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Καρώνη*
Ηλικία Θανόντος03 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1898 09 27 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως461
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρώνης Λάσκαρης
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠάππος