Ο/Η Θανών/ούσα: Χρυσή/ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧρυσή/ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος23 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 09 26 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*;
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως460
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος87
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)