Ο/Η Θανών/ούσα: Μιχαήλ Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυστράτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑναστασία Χατζή Γεωργίου
Ηλικία Θανόντος8 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 09 26 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως459
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜιχαήλ Ευστράτιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ