Ο/Η Θανών/ούσα: Περατικού Ειρήνη Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠερατικού Ειρήνη Κ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Σ'εχα
Ηλικία Θανόντος7
ΑσθένειαΜηνιγγίτις φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1898 09 22 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.;
Αριθμός Πράξεως458
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣέχας Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύμη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος