Ο/Η Θανών/ούσα: Αβάπτιστο άρρεν του Αθ. Γιουρούκη [Γιουρούκης]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑβάπτιστο άρρεν του Αθ. Γιουρούκη [Γιουρούκης]
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑθανάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Χιώτη
Ηλικία Θανόντος(μη ορισμένο)
Ασθένειατεχθέν νεκρόν
Ημ/νία Θανάτου1898 09 22 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως457
ΠαρατηρήσειςΝεκρογέννητο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανσέλας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΣυγγενής