Ο/Η Θανών/ούσα: Κρούσαλη Μαριέττα Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚρούσαλη Μαριέττα Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική;
Ημ/νία Θανάτου1898 09 22 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 22
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως456
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)